Är du intresserad av att odla på en odlingslott i Alingsås?

Intresset för stadsodling ökar stort enligt flera av de senaste årens fritidsvaneundersökningar. Som ett led i detta startar nu ett pilotprojekt på Rolfs kulle – där alingsåsare ska kunna leva ut sina odlingsdrömmar.

Läs allt: Är du intresserad av att odla på en odlingslott i Alingsås?

Kommentera