Är din lada tom – varför inte odla afrikansk fisk?

Täta rader, liten budget och hållbar ekonomi – lönsam grönsaksodling utan traktor? Kom till första tillfället i en workshopserie längs väg 190 som fokuserar på gröna näringar och nya idéer. Lär dig något nytt och utvidga ditt nätverk. Kanske öppnar det dörrar till nya möjligheter.

Läs allt: Är din lada tom – varför inte odla afrikansk fisk?

Kommentera