Användningen av nya farosymboler granskas

Som del av en nationell tillsynskampanj kommer Miljöskyddskontoret nu att göra stickprovskontroller hos ett 30-tal butiker. ​Anledningen är att se till så de nya reglerna för kemikalieprodukter efterlevs. – Man har bytt märkning inom EU och det är viktigt att alla nu använder sig av den, säger M…

Läs allt: Användningen av nya farosymboler granskas

Kommentera