Ansökan om utökat tillstånd, Stures Bowling och Sportbar m.m.

Mötets datum:

tis, 2015-08-25

Protokoll från Socialnämndens sammanträde den 25 augusti 2015. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden.
  • Ansökan om utökat tillstånd – Stures Bowling och Sportbar
  • Uppdrag beroende – Förslag till socialförvaltningens framtida arbete
  • Information från utföraravdelningen, personlig assistans
  • Information angående kommande stödbehovsmätning, utföraravdelningen
  • Förvaltningschefen informerar
  • Plan för uppföljning och åtaganden
  • Samarbetsavtal mellan Alingsås, Lerum och Vårgårda kommun och Kvinnojouren Olivia
  • Ej verkställda beslut anmälda till Inspektionen för vård och omsorg 2015

Läs allt: Ansökan om utökat tillstånd, Stures Bowling och Sportbar m.m.

Kommentera