Ansökan om planbesked Ingared 5:230, Ansökan om planbesked Sörhaga 1:1, Ansökan om planbesked Noltorpsskolan 1, m.m.

Mötets datum:

mån, 2017-06-05

Protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-06-05. Vid sammanträdet behandlades följande ärenden:

 • Information och överläggningar
 • Ekonomi och verksamhetsuppföljning, månadsrapport
 • Principbeslut för höga hus – förtydligande av tidigare beslut – Ärendet utgår
 • Svar till förvaltningsrätten angående Detaljplan Vardsjön, Förnyat yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen, förvaltningsrättens mål nr 229-17
 • Svar på begäran om återbetalning av planavgift, Polcirkeln 1
 • Ansökan om planbesked, Ingared 5:230
 • Ansökan om planbesked, Noltorpsskolan 1
 • Ansökan om planbesked, Sörhaga 1:1
 • Nytt gatunamn vid Kvarnabovägen
 • Nytt gatunamn vid Lygnövägen
 • Järn 1:7,förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus (dnr 2016-0529)
 • Rödene 11:14, förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus (dnr 2016-0529)
 • Ödenäs 1:86 förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus (dnr 2016-0180)
 • Bäck 1:2, strandskyddsdispens för komplementbyggnad samt tillbyggnader (dnr 2017-0236)
 • Gräfsnäs 1:156. Strandskyddsdispens för komplementbyggnad (dnr 2017-0293)
 • Ingared 4:5, Strandskyddsdispens för två bostadshus (dnr 2017-0171)
 • Simmenäs 1:80, strandskyddsdispens för enbostadshus (dnr 2017-0150)
 • Västerbodarna 1:36/1:16, Strandskyddsdispens för enbostadshus (dnr 2017-0273)
 • Magra 9:1, nybyggnad av industribyggnad (dnr 2017-0021)
 • Magra 2:27, tillbyggnad av industribyggnad (SBK 2017-0133)
 • Vimpeln 1 och Kristineholm 1:2, marklov
 • Anmälan om delegerade beslut till SBN 2017-06-05
 • Meddelanden 2017

Läs allt: Ansökan om planbesked Ingared 5:230, Ansökan om planbesked Sörhaga 1:1, Ansökan om planbesked Noltorpsskolan 1, m.m.

Kommentera