Alingsås och Svenskt Näringsliv går samman för bättre företagsklimat

Alingsås företag befinner sig mitt i en högkonjunktur, nyföretagsamheten är stark och efterfrågan på medarbetare med relevant kompetens är stor. Samtidigt visar Svenskt Näringslivs ranking att företagarnas förtroende dalar. Kommunen behöver vidta åtgärder för att få ett bättre företagsklimat. Nu går Alingsås och Svenskt Näringsliv samman i ett gemensamt utvecklingsprojekt för att vända trenden.

Läs allt: Alingsås och Svenskt Näringsliv går samman för bättre företagsklimat

Kommentera