​Varannan i arbete efter lyckat integrationsprojekt

En färsk rapport från Samordningsförbundet Insjöriket som består av 5 kommuner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan visar tydligt att man genom samordning av myndigheter ökar möjligheten för nya svenskar att integreras i samhället och komma ut i sysselsättning. Av de som deltagit i projektet…

Läs allt: ​Varannan i arbete efter lyckat integrationsprojekt

Kommentera