​Satsning på verklighetslabb för utveckling av välfärdsteknik

Göteborgsregionens kommunalförbund och Johanneberg Science Park får medel från Vinnova för att undersöka förutsättningarna för att inrätta ett verklighetslabb inom ramen för forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub.

Läs allt: ​Satsning på verklighetslabb för utveckling av välfärdsteknik

Kommentera