​Derome leverantör i SKL:s stora bostadsupphandling

När SKL genomförde sin stora bostadsupphandling för flerbostadshus gick NCC, med Derome som underleverantör, ut som ett av de fyra vinnande anbuden. Det innebär att Derome nu har möjlighet att leverera flerbostadshus i trä till kommuner runt om i hela landet.

Läs allt: ​Derome leverantör i SKL:s stora bostadsupphandling

Kommentera