​Alströmergymnasiet får hållbarhetsutmärkelse

Skolverket har tilldelat Alströmergymnasiet utmärkelsen “Skola för hållbar utveckling”, som är en utmärkelse för skolor som arbetar med frågor som rör hållbar utveckling. Och med hållbar utveckling avses en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjl…

Läs allt: ​Alströmergymnasiet får hållbarhetsutmärkelse

Kommentera